top of page

Sleep and Circadian Health

Public·16 members
Logan Adams
Logan Adams

Eza Moto _TOP_


Bitkoin ekesani na misolo ya loteli: motango na yango eza na suka, pe moto moko te akoki kobimisa mabanga ya Bitkoin ya lokuta. Oyo nde epesi yango nzela yakozala moko ya biloko miye mikoki kosunga bato ya molongo mobimba pona kobomba misolo to bozwi mya bango, lolenge moko na mabanga ya wolo to pe palata.
Eza MotoBitkoin ekeseni na bonsomi ya maloba: maloba maye olobi eza na motuya. Mombongo elongolaka bibende to mabanga ya Bitkoin oyo oko salela po obanda. Yango wana, awa moto ya bolema nyoso ten de akoki koloba, bobele baye basili kosala misala to pe basili kosomba mabanga pe mbano emonani. Lisusu, batimoli to basali bakoki koboya kosomba to koteka ya lokuta to pe soki ekokisi motuya te. Na yango, bonsomi ezali te lokola maseki kasi moto na moto apesami makoki ya kokota kaka soki akokisi mibeko.


Ndonki eza kaka synonyme ya maseke na moto te = "Devil" is not only a synonym of having horns on ones headPo na zamba ba niama mpe baza na yango na moto = Because some animals in the forest do have hornsKasi ezali synonyme ya oyo azo lukela moninga liwa = But it is the synonym of someone who wants another to dieNdoki ya vie na ngai eza yo, cherie = You are the devil of my life, sweetheart 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page